...někdy i zázrakům
je třeba
pomoci

Zařízení pro zkoušení vzduchových izolačních dýchacích přístrojů dle EN 137 a plynotěsných protichemických ochranných obleků Biosystems PosiChek3

 

Zařízení slouží k měření jakýchkoli vzduchových izolačních dýchacích přístrojů dle EN 137 (do 300 bar) a přetlakových plynotěsných ochranných obleků. Zdroj napětí 220V. Zařízení je řízeno běžným počítačem. Zařízení slouží jak k běžné kontrole přístrojů, tak i jako vybavení servisních středisek. Přístroj při každém zapnutí provádí test všech svých prvků a autokalibraci.

Specifikace zařízení:

 • zařízení lze připojit k jakémukoli počítači 486 a vyšší (Pentium atd.) s operačním systémem Windows (XP a vyšší). Zařízení je typu „Plug and play“
 • na přístroji lze zkoušet jakékoli dýchací přístroje odpovídající EN 137
 • na přístroji lze zkoušet přetlakové protichemické ochranné obleky
 • software v českém jazyce
 • možnost si naprogramovat si jakýkoli přístroj u něhož dostanete od výrobce hodnoty (Fenzy, Sabre, Drager, Meva, Auer atd.). Je nutné dokoupit pouze připojovací segment na středotlakou hadici (pokud je rychlospojka odlišná)
 • databáze SW pracuje v režimu Microsoft Access a lze ji převádět do jakéhokoli jiného programu který s touto databází umí pracovat event. umožňuje její převod. Možnost exportu do jiných programů je součástí dodávaného SW
 • systém pracuje s jakoukoli tlakovou láhví např. 6,8 l/300 bar, ale lze jej napojit na dálkový zdroj vzduchu (velké láhve 40 l nebo kompresor)
 • Testair umožňuje provádět následující zkoušky:
 1. zkouška těsnosti masky
 2. otevírací přetlak výdechového ventilu masky
 3. těsnost plicní automatiky
 4. statický tlak v masce a na prvním stupni
 5. otevírací tlak pojistného ventilu
 6. dýchací odpor (dynamická zkouška) při spotřebách daných EN 137 (25×2 a 40×2,5l/min), měří jak dynamické hodnoty tlaku v masce, tak i na prvním stupni
 7. přesnost tlakoměru ve třech bodech
 8. vysokotlakou těsnost systému
 9. aktivaci výstražného systému
 10. průtok vzduchu při použití by-pass
 11. těsnost ochranných obleků a otevírací přetlak výdechových ventilků (volitelné)
 • provádí zkoušku „Quick test“ (rychlá zkouška). Trvá včetně instalace přístroje necelou minutu a spotřebuje se při ní 1% zásoby vzduchu přístroje. Proto není nutné po zkoušce doplňovat vzduch do láhve
 • výsledky zkoušek se automaticky ukládají do databáze a lze je vyhledat podle různých klíčů např. čísla přístroje, typu přístroje, umístění přístroje, majitele přístroje, data projití period zkoušek, data provedení zkoušky atd.
 • lze nastavit varovné vyrozumění o blížícím se konci zkušebního období či životnosti přístrojů nebo láhví
 • každý uživatel si může nastavit své heslo, které není přístupné ani uživateli s nejvyššími právy. Podle hesla zařízení určuje, kdo ním pracoval. Tyto údaje jsou ukládány bez možnosti vymazání
 • lze nastavit různé úrovně uživatelského přístupu. Nejnižší stupeň umožňuje pouze provádět zkoušky a po jejich uložení již uživatel nemá možnost se do databáze dostat. Uživatel nemá možnost zasahování do databáze uživatelů ani přístrojů. Vyšší stupně takový přístup umožňují

beDesign.cz

Přihlášení