...někdy i zázrakům
je třeba
pomoci

Zkušební zařízení na dýchací přístroje, masky a plynotěsné protichemické ochranné oděvy MLV meter 01

Shora uvedené ochranné prostředky musí vyhovovat požadavkům EN 136, EN 137, EN 943 a předpisům stanoveným výrobcem.

Proto byl vyvinut jednoduchý přístroj ke zkoušení uvedených prostředků. Tyto zkoušky jsou základem pro zjištění vlastností ochranných prostředku a tím i prevencí proti ohrožení uživatele.

Charakteristika zkušebního zařízení

 • Oddělená nafukovací hlava umožňující i přichycení masek vybavených rychloupínacím systémem, s připojením na nízkotlaký vstup měřícího zařízení
 • Nízkotlaký analogový manometr -15- +25mBar, přesnost 1,6%
 • Středotlaký analogový manometr +0-16Bar, přesnost 1%
 • Vysokotlaký analogový manometr +0-400 Bar, přesnost 1%
 • Umožňuje zkoušení dýchacích přístrojů dle ČSN EN 137
  • těsnost plícní automatiky za podtlaku a přetlaku
  • otevírací podtlak plícní automatiky u rovnotlakých přístrojů
  • spínací podtlak plícní automatiky u přetlakových přístrojů
  • statický přetlak plícní automatiky u přetlakových dýchacích přístrojů
  • hodnotu středotlaku u přetlakových dýchacích přístrojů
  • těsnost vysokotlaké a středotlaké části
  • těsnost nízkotlaké části u rovnotlakých izolačních dýchacích přístrojů
  • funkci varovného signálu
  • zkoušku manometru
 • Umožňuje zkoušení přetlakových plynotěsných protichemických ochranných obleků dle EN 943
  • těsnost oděvů
  • těsnost přetlakových ventilů
 • Umožňuje zkoušení ochranných masek dle EN 136
 • Vstupy
  • 1x nízký tlak (RD 40×1/7)
  • 1x střední tlak (rychlospojka EN)
  • 1x vysoký tlak (G5/8 – 300 Bar)
  • Možnost připojení adaptéru na měření přetlakových ochranných obleků k nízkotlakému vstupu
 • Napájení baterií, nebo měnič napětí 230V/3,5 V
 • Digitální časomíra s odpočtem sekund
 • Rozměry přepravního kufru 48x26x38cm, hmotnost cca 10kg
 • Souprava obsahuje
  • měřící zařízení
  • hlava
  • adaptéry na VDP Drager, Auer, Saturn
  • adapter na obleky OPCH, AUER, TYCHEM

Kalibrace a opravy provádí firma SZDT Servis.

beDesign.cz

Přihlášení